Menu

Wat is ZiLT?

ZiLT is het samenwerkingsverband in Zeeland voor laagdrempelige kwalitatieve hulpverlening. Met elkaar vormen we schakels in diverse vormen van hulpverlening, met een gedifferentieerd intersectoraal aanbod waarmee we heel Zeeland bestrijken.

Bij ons staat de mens, in alle ontwikkelingsfasen en bijbehorende context, met zijn of haar hulpvraag centraal. De nadruk ligt op samen te werken aan het activeren, bestendigen van significante veranderingen of het voorkomen van (verdere) achteruitgang. Wij zijn breed georiënteerde professionals, die kennis hebben van de verschillende levensdomeinen met een breed scala van in te zetten methodieken.

  • Laagdrempelig
  • Cliënt centraal
  • Geen wachtlijsten
  • Effectief
  • Innovatief
  • Creatief
  • Betrouwbaar
  • Vakmanschap
  • 'out of the box'

'It takes a village to raise a child'

Het samenwerkingsverband ZiLT bestaat op dit moment uit 19 zorgaanbieders met elk hun eigen expertise en werkgebied, met ieder een unieke inbreng in het samenwerkingsverband. Hiernaast ziet u al onze aanbieders en hun locaties in Zeeland.

Ruiterpad HappyKids-Zeeland Praktijk de Sleutel Duvefit Marieke van Riet BTSW KiZZ: Autisme praktijk Tholen ZvZK: Eefje Heemskerk Coaching & Zorg op Maat KiZZ: Travalje Subiet ZvZK: Marievazorg KiZZ: EvidEndt BTSW  - Goes Praktijk de Leylinde Maatschap ZvZK ZvZK: Luchiena Kuipers/Poldersfeer