Menu

Casusregie

Casusregie is aan de orde bij gezinnen: Als niet meer volstaan kan worden met samenwerkingsafspraken tussen hulpverleners, maar er één plan moet worden opgesteld. Die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf niet (meer) overzicht en regie hebben. Waar regie nodig blijft op de uitvoering van de samenhangende hulpverlening. Als er is sprake van een zeer complexe situatie waarbij bijvoorbeeld justitiële disciplines betrokken zijn zoals de Rechtbank.

Casusregie is een vraagstuk wat behandeld wordt in het Innovatielab. Doelstelling is te komen tot een innovatieve oplossingen die bijdragen aan duurzame samenwerkingsrelaties voor de casusregie Jeugdhulp Zeeland.

Aanbieders die casusregie leveren zijn KiZZ, Leev Basic, Conaction, BTSW, ZvZK- Poldersfeer.