Menu

Consultatie en Advies

De gemeentelijke toegang kan gebruik maken van een externe deskundige in complexe casu├»stiek. Het advies van de deskundige kan ingezet worden om een besluit te nemen rondom de in te zetten jeugdhulp en is daarmee onderdeel van het dossier (zorgvuldig handelen). Expertise wordt verstrekt vanuit de deskundigheid en niet vanuit de eigen organisatie. De functie is niet gekoppeld aan zorg- en hulpverlening van eigen of toekomstige Cli├źnten. De taken worden uitgevoerd onder procesverantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. De expert die deze taak uitvoert, werkt vanuit de moederorganisatie en blijft daar in dienst. De moederorganisatie is verantwoordelijk voor het op orde houden van de kwaliteit en kwantiteit van de deskundigheid.

Consulatie en Advies kan geleverd worden door BTSW, KiZZ, Conaction, Leev Basic, de Leylinde en ZvZK.