Menu

Dagbehandeling

Voor de prestatie Dagbehandeling is er een onderscheid in: Dagbehandeling hoog-complex en Dagbehandeling midden-complex.

Dagbehandeling hoog complex kan ingezet worden in alle sectoren van de Jeugdhulpverlening waarbij er intensieve, methodische begeleiding, gecombineerd met behandeling nodig is, gericht op veelal kind-eigenproblematiek. De behandeling in een groep kent meerwaarde boven de individuele behandeling omdat de jeugdige in de groep kan profiteren van de sociale groepsdynamiek en omdat er meerdere disciplines binnen 1 tijdsbestek ingezet kunnen worden. De problematiek waar de jeugdige mee kampt belemmert ernstig zijn functioneren, vaak kan hij geen onderwijs volgen. Er is sprake van een hoog-complexe hulpvraag, maar er is geen sprake van domeinoverstijgende, systeemontwrichtende problematiek. De grootte van de groep zal doorgaans bestaan uit 4 jeugdigen, begeleid door 2 professionals. De lengte van een dagdeel is 3 - 4 uur. 

Dagbehandeling hoog complex wordt aangeboden door de aanbieders BTSW, Praktijk de Leylinde en Conaction, voor de doelgroepen GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

 

Dagbehandeling midden-complex wordt ingezet wanneer de problemen van de jeugdige (vanuit gedrag, ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek) dusdanig groot zijn  dat hij niet adequaat kan functioneren thuis, op school of op het kinderdagverblijf. Er is sprake van kind-eigen problematiek maar deze kan versterkt zijn doordat het netwerk van de jeugdige deze problematiek niet kan hanteren. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door het hanteren van een gestructureerd dagprogramma waarbij diverse disciplines worden ingezet. De jeugdige is (nog) niet in staat onderwijs te volgen, de kwaliteit van leven wordt ernstig belemmerd als deze dagbehandeling niet wordt ingezet. Er is sprake van veelal zware problematiek en noodzakelijke behandeling, maar de behandeling kenmerkt zich door gestaag aanbieden van methodische interventies en wordt dikwijls ingezet in een aangepaste accommodatie.

 

BTSW, Praktijk de Leylinde en KiZZ zijn aanbieders van Dagbehandeling midden-complex. Zij bieden dit aan voor de doelgroepen GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning.