Menu

Onderwijs Zorg Arrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin speciaal onderwijs of jeugdhulp niet alleen kan voorzien. Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van een passende onderwijsplek en daarbij behorende ondersteuning, de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

Onderwijs Zorg Arrangementen worden aangeboden door KiZZ-Travalje Subiet, de Leylinde, BTSW en Conaction voor de doelgroep GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning.