Menu

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de jeugdige te duiden én als van tevoren niet duidelijk is of behandeling noodzakelijk is. Diagnostiek betreft het proces waarbij de probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige genuanceerd beschreven wordt. Hierbij hoort een inventarisatie van verschillende omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de jeugdige. Diagnostiek is gericht op de volle breedte van de ontwikkeling van de jeugdige, de in de ontwikkeling optredende problemen en kansen en de mogelijkheden voor behandeling en/of begeleiding. 
 
In onze werkwijze zijn we breed georienteerd op het kind en het systeem. We richten ons niet per saldo op het vaststellen van een mogelijke stoornis, dit behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden. 
 
BTSW, de Leylinde en Praktijk de Sleutel zijn aanbieders van psychodiagnostiek, zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning.