Menu

Psychomotorische Therapie en Speltherapie

Bij Psychomotorische Therapie wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van werkvormen, gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Bewegingssituaties en diverse creatieve materialen geven de jeugdigen de gelegenheid uit te drukken wat zij in woorden vaak niet kunnen. Naast het aanleren van andere coping en gedrag kan het werken aan de acceptatie van de moeilijkheden en/of het gepast kunnen omgaan met de moeilijkheden doelstellingen zijn. Psycho Motorische Therapie kan nooit een op zichzelf staande therapie zijn, de omgeving moet afgestemd zijn op de ervaringen van de jeugdige in de therapie. Psycho Motorische Therapie is geschikt voor zowel jongere als oudere kinderen.

Speltherapie is een middel om de gestagneerde ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 12 jaar weer op gang te brengen. Door het spel in de spelkamer kan het kind laten zien wat hij voelt en ervaart. De speltherapeut observeert, speelt mee en verplaatst zich in het kind. Van daaruit stimuleert hij het kind om de problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken waardoor het kind weer evenwicht ervaart.

Aanbieder van PsychoMotoreKinderTherapie is Marieke van Riet.

Aanbieders van Psycho Motore Therapie en Speltherapie zijn: KiZZ, Praktijk de Leylinde, Praktijk de Sleutel en Conaction.