Menu

Preventie

In de transformatieagenda jeugd Zeeland zijn een 6-tal actielijnen geconcretiseerd.

  1. Harmonisatie toegang en versterken vakmanschap
  2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin
  3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden
  4. Preventie op de kaart
  5. Jongvolwassen zelfstandig
  6. Kinderen en gezinnen veilig

Om aan de slag te gaan met deze punten zijn er binnen ZiLT werkgroepen gestart, waarin hoofd- en onderaannemers zitting hebben.

De werkgroep Preventie op de kaart gaat met de volgende topics aan de slag :

  • Ervaringsdeskundigen
  • Loverboys
  • Drugs/alcohol
  • Criminaliteit

Uitgangspunt is om op een pragmatische wijze te werken en te zoeken naar contacten in het werkveld met andere partijen, cliënten en ervaringsdeskundigen, om zo een breed gedragen uitvoering te kunnen gaan geven aan het onderwerp preventie.

Betrouwbaar, effectief, creatief en laagdrempelig zijn de kernwoorden van waaruit ZiLT zich inzet voor cliënten. Het betrekken van cliënten bij preventie en beleid is een sleutel tot succes.