Menu

Zeeuwse Zorg Coalitie

Zeeland kampt met vergrijzing en ontgroening. Toegankelijke zorg is daardoor in de toekomst niet vanzelfsprekend. Personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen, lange aanrijtijden voor acute zorg... Het zijn voorbeelden van problemen waar de Zeeuwse zorg meer en meer tegenaan loopt. Tenminste, als we niets doen. De Zeeuwse Zorg Coalitie wil een oplossing vinden voor de dreigende zorgkloof.

De Zeeuwse Zorg Coalitie is ontstaan uit een initiatief van Zeeuwse zorgorganisaties Adrz, Emergis, SVRZ en ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ, met de ambitie: de zorg in Zeeland toekomstbestendig maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden.

Inmiddels is het aantal deelnemende organisaties binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie uitgebreid en zijn Provincie Zeeland, Zeeuwse huisartsen, GGD en de Zeeuwse gemeenten aangesloten en denken ook Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee.

Ook de Jeugdhulp is nu vertegenwoordigd binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie. De vertegenwoordiger is een afgevaardigde van de Kopgroep (dit is een overleggroep van penvoerders van de Samenwerkingsverbanden, programmamanager Jeugd Zeeland, GI, Raad voor de Kinderbescherming en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland), waar input en output wordt gedeeld en werkgroepen op onderwerpen zaken uitwerken.