Menu

ZiLT dag!

03 januari 2021

Door de wereldwijde pandemie is het helaas nog niet gelukt om onze fysieke ZiLT dag plaats te laten vinden. Daarom organiseren we in februari 2021 een digitale ZiLT dag. De bedoeling van deze ZiLT dag is dat de verschillende hulpverleners vanuit onze partner organisaties bij elkaar komen om nader met elkaar kennis te maken, te leren van en met elkaar door te ontmoeten en verschillende opdrachten samen uit te voeren.

Samenwerken, laagdrempeligheid en korte lijnen vinden wij erg belangrijk binnen ons samenwerkingsverband. Dit doen we door te ontmoeten, nieuwsgierig naar elkaar te zijn en de collegae hulpverleners op de werkvloer met elkaar in contact te brengen om onze gezamenlijke missie van ZiLT op verschillende niveau's te consolideren.

In de loop van 2021 zullen er verschillende aanbiederoverstijgende intervisiegroepen opgezet worden binnen ZiLT. Dit doen we met de doelstelling expertise te delen, te reflecteren om zo voorwaarden te scheppen voor persoonlijke groei, leren en ontwikkelen, waardoor er voorwaarden gecreerd worden om te komen tot hoogwaardige, specialistische en effectieve hulpverlening.