Menu

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het samenwerkingsverband ZiLT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de aanbieders van ZiLT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. ZiLT kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM ZiLT GEGEVENS NODIG HEEFT

ZiLT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ZiLT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van passende zorg zoeken binnen de aangesloten bedrijven van het samenwerkingsverband.

HOE LANG ZiLT GEGEVENS BEWAART

ZiLT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ZiLT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het contact dat tussen u en de aanbieder wordt gelegd.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ZiLT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ZiLT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aurorezeeland.nl. ZiLT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ZiLT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@aurorezeeland.nl. 

 

Https://www.zilt.nu is een website van het samenwerkingsverband ZiLT.