Menu

KiZZ

 

De drie maten, te weten Autismepraktijk Tholen v.o.f., EvidEndt en Travalje Subiet hebben een overkoepelende visie met betrekking tot het werkveld in Zeeland en West-Brabant West. Een ieder heeft een uniek en zelfstandig zorgbedrijf, waarbij iedere maat binnen eigen krachten uitblinkt in de zorg naar hun cliënten, de kennis en de mogelijkheden om de zorg te verlenen. De gemeenschappelijkheid ontstond vanuit de gelijkenis in de visie hoe om te gaan met de individuele zorgvraag van de cliënt en de kansen die de kleinschaligheid dit kon brengen. De cliënt staat bij alle drie de bedrijven centraal en voorop en is in hun bestaan uniek. De zorgvraag van de cliënt is leidend voor hoe het hulpverleningsproces op gang komt en ingevuld wordt.

Op organisatorisch vlak vinden wij elkaar in het aangaan van contracten met gemeenten en inkooporganisaties, te voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen en professionalisering. Daarnaast heeft de maatschap KiZZ als doel om, in de steeds complexere en veranderende wereld van zorgvragen, elkaar scherp te houden en onze cliëntwaarden alsook onze visie op kleinschalige zorg te toetsen en verder te professionaliseren. Deze som der delen staat garant voor de doelstelling van de maatschap KiZZ, namelijk de cliënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij zijn of haar hulpvraag.  KiZZ staat voor Kleinschalige Intensieve Zorg Zeeland. Op 1 april 2019 was de maatschap KiZZ een feit.

De maatschap KiZZ is er voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen die zorg nodig hebben. Dit doen wij door kwalitatieve en hoogwaardige zorg te bieden, waarbij wij inspelen op bestaande en nieuwe zorgbehoeften van cliënten. Door te luisteren naar de vraag achter de vraag, te denken in oplossingen en mogelijkheden leveren wij een bijdrage aan onze cliënten, zodanig dat zij binnen eigen behoefte of mogelijkheid het gewenste leven (weer) kunnen oppakken.

De maatschap KiZZ gaat uit van het principe dat een ieder mens recht heeft op het zo optimaal mogelijk benutten van eigen krachten, waarbij de kwaliteit van leven wordt verhoogd en de cliënt de regie over zijn of haar eigen leven kan voeren. Ondersteuningsvragen worden gezien als geïntegreerde vragen van fysieke, psychische en sociale aard.

 

Website KIZZ

 

 

Contact

Stationsplein 21

4461 HP Goes

T: +31 6 11448834

info@duvefit.nl