Menu

Travalje Subiet

Hoofdaannemer

Travalje Subiet werkt vanuit de contextuele hulpverleningsvisie en biedt ontwikkelingsgerichte trajecten met het oog op participatie. Doel is dat de mens in kwestie zich positie en bewustzijn verwerft, die vrijere en bij de eigen persoon passende keuzes bevorderen en verdere ontwikkeling betere kansen geeft.   

Travalje Subiet biedt deze hiertoe arbeidstraining, schooltoeleiding, individuele begeleiding in de diverse levensdomeinen, gezinsbegeleiding en (gezins)therapie.   

Voor alle trajecten geldt dat er volgens de Travalje-Subiet-methodiek wordt gewerkt. Dit houdt het uitgangspunt in dat de klant de expert is in het beste te weten wat voor de eigen persoon echt werkt. Oplossingsgerichte en circulaire bevraging helpt om ‘de gebruiksaanwijzing voor jezelf’ helder te krijgen en daarmee succesvolle stappen te kunnen zetten binnen de verschillende domeinen.   

Het team wordt ondersteund door een contextueel therapeut. Travalje Subiet biedt - naast begeleiding op de locaties - ook begeleiding aan huis, werkweken, kampen ervaringsleren en Rots & Water aan.  

 

Contact

Slijkstraat 3A
4503 BC Groede

Bij zorgkwekerij Groenis't
Groeneweg 6
4371 RP Koudekerke

T: 0117 376501

Website Travalje Subiet