Menu

Zorg van Zeeuwse Kwaliteit (ZvZK)

 

De cliënt en zijn context staat in alle fasen van het leven voorop. Wij zijn gelijk en bewegen mee met de fase waarin iemand zich bevindt. We zetten onze kennis en vakmanschap in om de ander te helpen en bij te dragen aan de ervaren kwaliteit van leven en redzaamheid. Dit doen we altijd in overleg met de cliënt en diens context en betrokken instanties. Wij sterken ons door een veilig zorgklimaat voor cliënten en onze medewerkers. We zijn continue in beweging en leren iedere dag; een lerende organisatie met en voor elkaar.

Door de kleinschaligheid van de maatschap, maar ook de afzonderlijke bedrijven zijn korte lijnen en snel overleg mogelijk. Dit zowel binnen de maatschap, maar ook in het werkveld met de cliënten en het (professionele) netwerk.

De maatschap haalt kracht uit nauwe samenwerking op het gebied van het delen van expertise, onderlinge advisering en ondersteuning en zet in op in-company opleidingen, passend bij de zorgvragen en behoeften van vandaag, maar ook naar de toekomst gericht. Waarbij continue ontwikkeling, kwaliteit van leven en duurzaamheid sleutelwoorden zijn.

Onze visie is: het leveren van professionele en kwalitatieve, hoogstaande, kleinschalige zorg vanuit het hart met oog voor de cliënt in alle fasen van het leven van de cliënt.

Website ZvZK