Menu

Inger Bax Persoonlijke Begeleiding

Hoofdaannemer ZvZK

Inger Bax Persoonlijke Begeleiding levert persoonlijke begeleiding aan kinderen en gezinnen waarbij de aandacht uitgaat naar de noodzaak tot ontwikkeling en het ontdekken van talenten en deze leren te herkennen en te benutten. Het leren omgaan met grenzen, bewust zijn van gedrag, het aanleren van aanvaardbaar gedrag, oog voor de persoonlijke redzaamheid in de maatschappij, de inzet van het netwerk, humor en buiten de gebaande paden durven gaan zijn basiselementen in de aanpak en het aanbod van Inger Bax Persoonlijke begeleiding.

Door de persoonlijke en individuele benadering en vorm van professionele zorg onderscheidt Inger Bax Persoonlijke Begeleiding zich van anderen. In haar visie op zorg is adequate samenwerking een schakel die bijdraagt aan het in te zetten zorgaanbod. Juist door een stabiel systeem rond de cliënt te bouwen, in samenwerking met alle bij de cliënt betrokken disciplines, ontstaat de grootste kans van slagen. De in te zetten begeleiding is en blijft maatwerk. De expertise van Inger Bax Persoonlijke Begeleiding ligt bij GGZ en/of LVB en/of KOPP en integratie- en tweede generatieproblematiek, waarbij verslaving ook een rol speelt.

Contact

IJzendijke

T: 06-81574404