Menu

Poldersfeer

Hoofdaannemer ZvZK

Luchiena Kuipers verzorgt ambulante begeleiding aan gezinnen en kinderen, waarbij ze uitgaat van de mogelijkheden van de cliënt en zijn systeem.

De begeleiding is gericht op het trainen naar zelfstandigheid, vergroten van de zelfredzaamheid, het aanbrengen van structuur, het ondersteunen in de dagelijkse zorg voor kinderen, het op orde brengen en houden van administratie of het ondersteunen bij externe contacten. Luchiena is deskundig in het bieden van begeleide bezoeken, zodat kinderen contact met hun ouder(s) kunnen onderhouden als deze niet de mogelijkheid hebben om zonder toezicht met hun kinderen activiteiten kunnen of mogen ondernemen. Het doel is om contact te bevorderen tussen de ouder(s) en kind en vaardigheden aan te leren. Luchiena is flexibel, past haar zorgaanbod aan, aan de cliënt.

 

Contact

Margaretsedijk 47
4585 PA Hengstdijk