Menu

Ruiterpad Zorgbegeleiding

Onderaannnemer ZvZK

Vooral jeugdigen/(jong)volwassenen met een beperking of zware levensbagage vallen vaak door de mazen van de zorgverlening. Juist deze groep is kwetsbaar, omdat van hen verwacht wordt zo zelfstandig mogelijk te leven; ook zij hebben nood aan hulp en sturing, al is het maar op de achtergrond.

Met hun ervaring wil Ruiterpad de kwetsbaren ondersteunen in het opbouwen van een zelfstandig en verantwoord bestaan, door hen inzicht te geven in zowel de eigen krachten als de eigen beperkingen.

De mogelijkheden van onze Zorgbegeleiding strekken van: dagbesteding in een groep, individuele begeleiding op de locatie die wenselijk is tot crisisbegeleiding/crisisopvang. Er is geen 9 tot 5 mentaliteit en zijn dus 24/7 bereikbaar. Kortom zij bieden Zorg op maat. 

Ruiterpad ziet het als haar missie om onvoorwaardelijk hulp en begeleiding te bieden aan mensen met een beperking en hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Dit alles onder het motto: Hart voor Zorg!

Contact

Zompe 16A
4353 RT Serooskerke

T: 06 53564470