Menu

Cliënten

Wat doe je als je niet lekker in je vel zit? Bij wie kan je terecht als je hulp nodig hebt? Hoe pak je je probleem aan? Dit zijn allemaal vragen die je kan hebben als je in een situatie verkeert, waarin je niet goed weet hoe je verder moet.

ZiLT is een samenwerkingsverband dat bestaat uit verschillende organisaties met ieder een eigen visie op de hulpverlening. Iedere organisatie biedt een eigen vorm van hulp die met name gericht is op kinderen, jongeren en jongvolwassenen, tussen de 0 en 23 jaar. Het brede aanbod van ZiLT maakt het makkelijker om de meest passende hulp te zoeken bij jouw hulpvraag en daar helpen wij je graag verder mee. Het merendeel van de jeugdhulpaanbieders binnen ZiLT zijn tevens gecontracteerde aanbieders WMO in Zeeland en daarbuiten.

Maar, hoe gaat dat in zijn werk?

Stap 1
Op onze website staan de verschillende aanbieders beschreven die aangesloten zijn bij ZiLT. Hier kan je zien wat het aanbod is en wat wellicht het beste past bij jouw hulpvraag. Als je vragen hebt of er niet goed uitkomt kan je altijd telefonisch contact opnemen of je vraag stellen via het contactformulier. Het stellen van vragen is geheel vrijblijvend.

Stap 2
Als er sprake is van een aanmelding bij een van de aanbieders verloopt dit via je huisarts, de gemeente of een instantie. Nadat er een aanmelding heeft plaatsgevonden, wordt er binnen twee weken contact met je opgenomen door de desbetreffende aanbieder om een intakegesprek in te plannen. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat jouw hulpvraag goed past bij het aanbod van de aanbieder kan de zorg worden opgestart. Indien deze ‘match’ uitblijft zal er worden gekeken naar een eventuele verwijzing naar een andere organisatie.

Stap 3
Wellicht is er al hulpverlening bij jou betrokken of betrokken geweest. In dat geval gaat de aanbieder in kaart brengen welke organisaties dit zijn, zodat alle betrokkenen van elkaar af weten. Dit is nodig om met elkaar te kunnen afstemmen.

Aan de hand van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur wordt de betrokken hulpverlening in kaart gebracht en staan de gemaakte afspraken beschreven. Zo wordt voorkomen dat processen door elkaar heen gaan lopen en bevorderen we de ondersteuning die aan jou wordt geboden. 

Stap 4
Als de betrokkenen in kaart zijn gebracht en er afspraken zijn gemaakt kan de desbetreffende aanbieder starten met de begeleiding/behandeling. Samen met jou wordt bekeken hoe jouw hulpvraag kan worden beantwoord en wat hier voor nodig is. Aan de hand van doelen zal een plan opgesteld worden dat inzichtelijk zal maken waar aan gewerkt wordt en hoe hier aan gewerkt zal worden.