Menu

Vaart in Veiligheid

De pilot Vaart in Veiligheid gaat uit van : ‘Het herstellen van de veiligheid van kinderen door processen binnen de keten op elkaar af te stemmen, integraal te werken (“van wijkteam tot en met rechtbank”) en daardoor de doorlooptijd substantieel te verkorten’.

 “We willen dat ieder kind veilig is en zetten daarom in op de kwaliteit van het leven van het Zeeuwse kind. Dat doen we door het kind en het gezin/systeem centraal te stellen bij de procesinrichting (één klantroute). We zetten daarom in op “één plan” vanaf de toegang tot en met de uitvoering van de uitspraak van de jeugdbeschermings- en/of reclasseringsmaatregel die in een vloeiende lijn moet verlopen.  We weten dat dit

een fundamenteel herontwerp vraagt van de klantroute in Zeeland en tot consequenties voor organisaties zal leiden”.

De volgende subdoelen komen in deze nieuwe aanpak aan de orde :

  1. Minder tot geen overlap / dubbeling in activiteiten
  2. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd
  3. Deskundige professionals
  4. Geen onnodige wachttijden
  5. De gemiddelde doorlooptijd wordt substantieel verkort
  6. De juiste expertise inzetten én snelheid van handelen vergroten.
  7. Onderzoeken of en hoe de gezamenlijke capaciteit van de Zeeuwse GI’s efficiënter inzetbaar is.

In het plan Vaart in Veiligheid hebben alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de veiligheid van het kind een belangrijke rol, ook (pleeg- en gezinshuis-) ouders en kinderen zijn betrokken. Het betreft hier de keten van wijkteams tot en met de rechtbank in de uitvoering van een maatregel met alle partners binnen die keten.

De doelstelling en Visie van Vaart in Veiligheid wordt door ZiLT onderschreven en omarmd.

Begin maart 2021 staat er een presentatie over Vaart in Veiligheid gepland aan de ZiLT partners en samenwerkingspartners in het jeugdhulplandschap Zeeland. Deze presentatie zal gegeven worden door mevrouw O. Idema (programmamanger Jeugd Zeeland) en M. Frankhuizen (Dwarsdoen).