Menu

Begeleiding kent verschillende typen begeleiding:

Begeleiding-middelzwaar

Midden-complex. Bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving gericht op het verbeteren van het gedrag van de jeugdige. Ouders en jeugdige ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Problematiek wordt als zwaar ervaren maar is niet multi-complex. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Bij begeleid bezoek wordt de veiligheid van het kind gewaarborgd doordat de begeleider onpartijdigheid toont, bezoek voorbereid en nabespreekt.

Begeleiding- middelzwaar wordt aangeboden door KiZZ, BTSW, Leev Basic, Praktijk de Leylinde en Conaction. Deze begeleiding wordt aangeboden voor de doelgroep GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

 

Begeleiding- Laag complex 

Deze vorm van begeleiding richt zich veelal op de zich nog voordoende kenmerken van kind-eigenproblematiek. Behandeling is afgeschaald, maar de jeugdige, het gezin moet de positieve resultaten uit de behandeling nog verder kunnen inzetten in het algemeen dagelijks leven. Herhaling is nog nodig, de eigen kracht is nog niet volledig bereikt.

Aanbieders van Begeleiding zijn KiZZ, BTSW, Leev Basic, Praktijk de Leylinde, Conaction en Praktijk de Sleutel. Zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

 

Kort Ambulant

Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een korte termijn nodig heeft van hulpverlening (het zgn. 5-gesprekkenmodel). Voorliggend veld voldoet net niet genoeg maar met een korte inzet kan gespecialiseerde jeugdhulp worden voorkomen. Kort ambulant wordt het meest ingezet in de Toegang van de gemeente maar kan ook een opdracht zijn aan een jeugdhulpaanbieder. Ook kan dit ingezet worden als jeugdhulp-ondersteuning in huisartsenpraktijken.

Aanbieders van Kort Ambulant zijn KiZZ, BTSW, Leev Basic, Praktijk de Leylinde, Conaction. Zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning. 

 

Begeleiding-licht-individueel-thuis

De begeleiding wordt veelal gegeven vanuit de laatste fase van de (gespecialiseerde) hulpverlening. Jeugdige en/of zijn ouders hebben (nog) niet volledig de vaardigheden om hun lichtere problematiek op eigen kracht aan te pakken. Begeleiding kan ook ingezet worden ter vergroting van de opvoedvaardigheden van ouders of om jeugdigen zélf te begeleiden bij gestelde ontwikkelingseisen die nu net te zwaar voor hen zijn.

Aanbieders van Begeleiding-licht-individueel-thuis zijn KiZZ, BTSW, Leev Basic, Praktijk de Leylinde, Conaction, Praktijk de Sleutel. 

Zij bieden dit aan voor de doelgroep GGZ, Licht Verstandelijk Beperkt en Jeugd en Opvoedondersteuning.